AREKO - rozwiązania informatyczne

Aplikacje internetowe i intranetowe

Tworzymy aplikacje biznesowe działające w internecie lub intranecie pod klucz - zgodnie z potrzebami klienta. Proponujemy kompleksowe podejście - analizę potrzeb, dobór i wykonanie rozwiązania, jego ciągły rozwój wraz ze zmieniającymi się potrzebami, w razie potrzeby utrzymanie serwerów wymaganych do działania rozwiązań internetowych.

Przeniesienie aplikacji biznesowych do sieci jest szczególnie korzystne dla firm posiadających wiele rozproszonych oddziałów, partnerów handlowych czy mobilnych pracowników. Dostęp do aplikacji odbywa się przez przeglądarkę internetową, nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania na komputerach użytkowników, aktualizacje systemu przebiegają automatycznie. Użytkownicy mogą pracować na dowolnym sprzęcie pracującym z dowolnym systemem operacyjnym, zwykle wystarczą komputery o bardzo niskich parametrach, możliwy jest dostęp przez smartfony.

Oprogramowanie jako usługa (software as a service)

Aplikacje internetowe możemy zaoferować w modelu "oprogramowanie jako usługa". Nie wymaga to ponoszenia znaczących kosztów oprogramowania i sprzętu na początku działania systemu, a polega na płaceniu na bieżąco za wykorzystane rozwiązania zarówno programowe jak i sprzętowe. Zapewnia to przewidywalne koszty systemu oraz jego stały rozwój zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkowników. Nie ma problemu z zakupem nowego serwera, oprogramowania systemowego czy bazodanowego do niego, jego utrzymaniem, administrowaniem, zapewnieniem kopii zapasowych i ciągłym unowocześnianiem.

Areko.Mały.Sklep

Aplikacja internetowa dostosowywana do potrzeb klienta. Służy do obsługi jednego lub kilku małych sklepów ewidencjonujących sprzedaż przy pomocy kas fiskalnych. Pozwala na ewidencję dostaw towarów, odczyt danych sprzedażowych z kas fiskalnych, przeprowadzenie inwentaryzacji, przesunięcia międzymagazynowe jeśli jest obsługiwany więcej niż jeden sklep, kontrolę stanu gotówki w sklepie, wystawianie faktur na podstawie paragonów fiskalnych, rozliczanie sprzedaży poszczególnych sprzedawców.

Usługi dodatkowe

Doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych. Dobór i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Outsourcing usług informatycznych.